Prekių pirkimo sąlygos

Prašome susipažinti ir patvirtinti žemiau nurodytas svarbiausias “T-System Services” SIA , Reg. Nr. 43603053611 (toliau tekste - Pardavėjas) siūlomų prekių pirkimo sąlygas. Kadangi Pardavėjo siūlomos prekės pardavimas vykdomas internete, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.366 straipsnį, pirkėjui vykdant užsakymą, tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaroma Nuotolinė sutartis.

1.    Visos prekių kainos nurodytos su  21% PVM. Prekių pristatymo paslaugos kaštai neįtraukti į nurodytą prekės kainą.

2.    Už užsakytą prekę, pasirinktą pristatymo paslaugą ir papildomas paslaugas, kurias siūlo Pardavėjas, Pirkėjas gali atsiskaityti banko pervedimu ar atsiskaitomąja kortele. Jeigu pristatymą vykdo kurjerių tarnyba pirkėjo nurodytu adresu, galima atsiskaityti ir prekės gavimo momentu grynais pinigais.

3.    Vykdant užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti galiojantį e-pašto adresą, kad Pardavėjas galėtų nusiųsti instrukcijas, sąskaitą-faktūrąį ir kt. reikalingą dokumentaciją.

4.    Pirkėjas įsipareigoja atsiimti užsakytą prekę per tris darbo dienas nuo momento, kai Pardavėjas praneša, kad užsakymas nusiųstas Pirkėjui ar paruoštas gavimui. Tuo atveju, jeigu dėl Pirkėjo kaltės prekė nėra gauta per 3 darbo dienas po pranešimo apie prekės gavimą, prekė išsiunčiama atgal Pardavėjui. Tokiu atveju Pirkėjas su Pardavėju susitaria dėl prekės gavimo ir sumokėjimo už ją.

5.    Jeigu apsigalvojote ir nusprendėte atsisakyti nuo pirkinio, Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 10 punkto 1) papunktyje nustatyta, kad vartotojas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos), nenurodant priežasties ir be jokių išlaidų, išskyrus tas, kurios numatytos Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 11 punkte. Išimtys numatytos Civilinio kodekso 6.228 straipsnio 10 punkto 2 papunktyje.

6.    Atsisakant nuo pirkinio, sudarius Nuotolinę sutartį, vartotojas yra atsakingas už prekės kokybę ir saugumą atsisakymo teisių realizavimo terminu. Rekomenduojame išsaugoti originalią prekės pakuotę, kad, realizuojant atsisakymo teises pagal Nuotolinės sutarties sąlygas, prekė nebūtų iš išorės mechaniškai pažeista. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti nuo prekės priėmimo, kuri yra pažeista, nėra visiškai sukomplektuota, buvo naudojama ar kokiu kitokiu būdu neatitinka pristatytos prekės pradinės būklės.

7.    Jeigu turite skundų dėl gautos prekės, prašome susisiekti su T-System Services SIA e-paštu info@padangos1.lt.

8.    Faktą, kad pirkėjas gavo prekę, patvirtina:

a)    Gaunant užsakytą prekę su pristatymu kliento adresu – pirkėjo parašas kurjerio /užsakymo išdavėjo elektroninio terminalo ar priėmimo-perdavimo akte;

b)    Gaunant prekę pas "T-System Services" SIA, partnerio parašas perdavimo, priėmimo akte.

9.    Patvirtinus prekės gavimą Pirkėjui nusiunčiamas elektroninė sąskaita. Sąskaita- faktūra  sudaroma elektroniniu būdu ir galioja be parašo.

10. Jeigu prekės naudojimo metu kilo problemų  dėl gamybos defekto, prekę galima pateikti garantiniam aptarnavimui tik kartu su pirkimo dokumentais. Pirkimo dokumentai galioja tik tuomet, jeigu juose teisingai ir aiškiai nurodyta ir įskaitoma: prekės modelis, artikulo numeris, pardavimo data. Pirkimo dokumentuose draudžiama vykdyti bet kokius keitimus, trinti ar perrašyti juose nurodytus duomenis - tokiu atveju serviso dokumentai bus pripažinti negaliojančiais.

11. Dėl prekės kokybės gautas pretenzijas pirmiausiai tarpusavyje spręs Pirkėjas ir Pardavėjas. Jeigu susitarimas nebus pasiektas, toliau pretenzijos bus sprendžiamos taikant Civilinio kodekso normas, kurios minėtos 6.334 straipsnyje “Pirkėjo teisės, jeigu įsigijo juridiniai asmenys.gauta nekokybiška prekė“.

12. Jei prekę įsigijo juridiniai asmenys, Civilinio kodekso normos netaikomos.

13. Pardavėjas gali laisvai imtis įvairios prekybos veiklos, įskaitant, lojalumo programas.

14. Pardavėjas gali suteikti savo klientams nuolaidas ir premijas.

15. Dėl vykdomų paslaugų,  Pardavėjas turi teisę nusiųsti Pirkėjui pranešimus, priminimus apie pradėtas, bet neužbaigtas paslaugas ir kitą informaciją įvesto elektroninio pašto adresu, siekant užtikrinti kokybiškas paslaugas. Taip pat ''T-System Services'' SIA turi teisę Jums siųsti informaciją apie "T-System Services” SIA, bendradarbiavimo partnerių naujienas, akcijas ir nuolaidas.

16. Jeigu registruojantis ar vykdant pirkimus internetinėje parduotuvėje Padangos1.lt Jūs registruojatės naujienų gavimui, Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui informacinius pranešimus e-paštu ir sms būdu.

17. Jeigu pageidaujate atsisakyti nuo naujienų gavimo e-paštu, sms, gautoje žinutėje spauskite nuorodą - “atsisakyti nuo pranešimų”.

18. Internetinė parduotuvė Padangos1.lt pasilieka teisę neaptarnauti užsakymo, jeigu internetinei parduotuvei nepavyko susisiekti su klientu jo nurodytu telefono numeriu ar e-paštu.

19. Jeigu pasirenkate apmokėti užsakymą banko mokėjimų kortele, prašome prieš apmokėjimą susipažinti su Jūsų banko kortelės dienos mokėjimų limitu.

20. Pirkimą patvirtinančiame dokumente arba prekės sąskaitoje – faktūroje nurodomas už užsakymo komplektavimą ir nusiuntimo dokumento sudarymą atsakingas asmuo. Dokumente nurodyto atsakingo asmens vardo ir pavardės buvimas yra lygiavertis minėto asmens parašui.

21. Prekės priėmimas ir kokybės patikrinimas vykdomas prekės pristatymo momentu, dalyvaujant abejoms šalims, ir šalys patikrina, ar nekonstatuojami prekės ar jos pakuotės defektai.

22. Pirkėjas privalo prekę naudoti tiktai pagal jos gamintojo nurodymus, pagal prekės savybes ir numatytus naudojimo tikslus.

23. Pardavėjas, susisiekimui su pirkėju, naudoja pirkėjo registracijos metu nurodytą e-pašto adresą ir/ar mobiliojo telefono numerį. Visi pranešimai, kurie yra išsiųsti pirkėjo užsakyme nurodytu e-pašto adresu ir telefono numeriu, laikomi gautais.

24. Pirkėjas, norint susisiekti su Pardavėju, privalo naudotis kontaktine informacija, kuri nurodyta Pardavėjo interneto svetainėje Padangos1.lt. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui kilo klausimų dėl įvykdyto užsakymo, susisiekimo metu jis privalo nurodyti užsakymo numerį ir datą.

25. Internetinės parduotuvės tinklalapyje naudojami jos slapukai. Naudojant šį interneto tinklalapį, pirkėjas sutinka naudoti slapukus pajėgumo /analitiniams tikslams.

26. Pirkėjas sutinka, kad pirkimo procese perduoti jo duomenys (Vardas, Pavardė, telefonas, e-paštas, adresas, banko sąskaitos numeris, pirkimo suma, pirktos prekės) gali būti perduoti kitiems juridiniams asmenims (UAB Raben, SIA T-System Services,) pvz., pristatymo paslaugos teikimui.

 

''