PRIVATUMO APSAUGA

UAB „Ratai Tau“ įsipareigoja apsaugoti ir gerbti jūsų privatumą. Prašome, atidžiai perskaitykite šį pareiškimą apie privatumo apsaugą, kad jūs sužinotumėte, kodėl ir kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis.


Šiame
pareiškime paaiškinta:

 • kaip naudojame jūsų asmens duomenis;
 • kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims;
 • kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis;
 • informacija apie rinkodaros pranešimus;
 • jūsų teises;
 • kaip naudojame slapukus (angl. „cookies“);
 • kita svarbi informacija apie privatumą;
 • jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai;
 • kaip su mumis susisiekti.


Kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje, mes paprašysime patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai pagal  šiame pareiškime apie privatumo apsaugą išdėstytomis sąlygomis.

Jei turite klausimų, kaip saugome jūsų privatumą, prašome, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@padangos1.lt .

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ


Šiame skyriuje pateikiama ši informacija:

 • asmens duomenų kategorijos, kurias tvarkome;
 • šaltiniai ir konkrečios asmens duomenų kategorijos, kurios nėra gautos tiesiogiai iš jūsų;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. 

Mes tvarkome jūsų paskyros duomenis („paskyros duomenys“). Paskyros duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi, taip pat pirkimo istoriją. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš jūsų. Mes tvarkome jūsų paskyros duomenis, kad galėtume administruoti svetainę, teikti paslaugas, užtikrinti svetainės ir paslaugų saugumą bei bendrauti su jumis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra abipusio susitarimo ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai, t. y. mūsų svetainių ir paslaugų stebėjimas ir tobulinimas.

Mes galime tvarkyti informaciją, susijusią su mūsų paslaugų teikimu savo interneto svetainėje („sandorių duomenys“). Sandorių duomenys gali apimti jūsų kontaktinę informaciją, banko sąskaitos informaciją ir sandorio informaciją. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant pristatyti prekes ir paslaugas bei išlaikyti tinkamą šių operacijų apskaitą. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra abipusio susitarimo ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai, t. y. tinkamas mūsų svetainės ir prekybos administravimas.

Mes galime tvarkyti informaciją, susijusią su jūsų prašymu vartojimo kreditui gauti („lizingo duomenys“). Lizingo duomenys gali apimti duomenis apie jūsų darbą, šeimos statusą, mokumą ir kitus duomenis. Lizingo duomenys tvarkomi tik norint susisiekti su vartojimo kredito bendrovėmis dėl galimo vartojimo kredito užstato, reikalingo mokėti už įsigytas prekes, jei pasirinksite atidėto mokėjimo galimybę. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra abipusio susitarimo vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu.

Mes galime apdoroti jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume užsisakyti mūsų el. laiškus ir naujienas („pranešimų duomenys“). Pranešimų duomenys tvarkomi, kad būtų galima jums siųsti atitinkamus pranešimus ir naujienas. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Taip pat, jei mes jau pardavėme jums prekių ar paslaugų savo svetainėje, o jūs neprieštaraujate, galime tvarkyti mūsų teisėtus interesus atitinkančius pranešimų duomenis, siekdami palaikyti ir gerinti santykius su klientais.

Mes galime tvarkyti informaciją, susijusią su bet kokiu pranešimu, kurį siunčiate mums („korespondencijos duomenys“). Korespondencijos duomenys gali apimti ryšių turinį ir metaduomenis, susijusius su ryšiu. Jei komunikacija pradedama mūsų interneto svetainės formoje, svetainė generuos su korespondencija susijusius metaduomenis. Korespondencijos duomenys tvarkomi, kad būtų galima bendrauti su jumis ir saugoti įrašus. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. tinkamas mūsų svetainių ir verslo valdymas, vieningos ir aukštos kokybės konsultavimo praktikos teikimas ir nesutarimų tarp jūsų ir mūsų darbuotojų sprendimas.

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta šiame pareiškime apie privatumo apsaugą, jei tai būtina teisiniams reikalavimams patenkinti ar ginti teisme, neatsižvelgiant į tai, jie sprendžiami administracine ar neteismine tvarka. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. ginti ir įgyvendinti mūsų teisėtas teises, jūsų teisėtas teises ir teisėtas kitų asmenų teises.

Be konkrečių tikslų, dėl kurių mums leidžiama tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip minėta pirmiau, taip pat turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai toks tvarkymas yra būtinas mūsų teisiniam įsipareigojimui įvykdyti.


***

KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TRETIESIEMS ASMENIMS

Norime įgyti ir išlaikyti jūsų pasitikėjimą, todėl jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų tretiesiems asmenims, kad galėtume jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pareiškime apie privatumo apsaugą:

 • galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves ir mūsų kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves);
 • galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams, kad galėtume valdyti riziką, gauti profesionalių patarimų arba pateikti, įgyvendinti ar užtikrinti apsaugą esant pretenzijoms;
 • finansinius sandorius, susijusius su prekių pirkimu mūsų interneto svetainėje, gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
 • specifinėms paslaugoms teikti jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto ir SMS paslaugų teikėjams.

Tuo atveju, jeigu pasirinksite prekės pirkimą išsimokėtinai, perduosime jūsų asmens duomenis, aiškiai nurodytus mokėjimo formoje, vartojimo kredito įstaigoms. Tokie duomenys apims jūsų aktualaus sandorio duomenis ir lizingo duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo kredito įstaigos, gavusios jūsų duomenis, juos tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, prieš patvirtinant tokį duomenų perdavimą, susipažinkite su tokių vartojimo kredito įstaigų konfidencialumo politika.


Be išvardytų atvejų, turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Šioje dalyje nurodyti tretieji asmenys taip pat gali būti registruoti už Latvijos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei perduosime jūsų asmeninius duomenis tokiems asmenims, imsimės atitinkamų priemonių, kad jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas.

 

***


KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS


Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome tam tikru tikslu ar tikslais, nebus saugomi ilgiau nei būtina šiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju, jie saugomi ne ilgiau kaip:

 • paskyros duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros arba nuo paskutinio jūsų pirkimo (priklausomai nuo to, kuris įvykis vėlesnis);
 • sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;
 • lizingo duomenys saugomi ne ilgiau nei užsakymo vykdymas ar atšaukimas;
 • pranešimų duomenys saugomi iki 3 (trejų) metų nuo paskutinės prisijungimo paskyros arba paskutinio pirkimo (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė);
 • korespondencijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

Tam tikrais atvejais negalėsime tiksliai nurodyti, kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, paskyros duomenys bus saugomi tol, kol bus reikalingi konkretiems tikslams.

Nepaisant kitų šio skirsnio nuostatų, turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

 

***


INFORMACIJA APIE RINKODAROS PRANEŠIMUS

 

Jums leidus, el. paštu arba SMS žinutėmis jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais bei juos rasti.

 

Galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš www.padangos1.lt.

 

Tai galite padaryti:

 • bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą;

 

Jums atšaukus prenumeratą, atnaujinsime jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai nebebūtų siunčiami.


Atkreipkite dėmesį, jog www.padangos1.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, visų mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol jūsų užklausa bus vykdoma, dar galite ir toliau gauti rinkodaros pranešimus.

 

Rinkodaros pranešimų atsisakymas nereiškia, kad nebegausite informacijos apie paslaugas, pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą bus ir toliau teikiama.

 


***


JŪSŲ TEISĖS

 

Šioje dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame  pareiškime pristatome tik pagrindiniusmes. Mes prašome susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad gautumėte visą informaciją apie šias teises.


Jūs t
urite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite pataisyti atsidarę „Mano paskyra“);
 • teisę paprašyti, kad pašalintume jūsų duomenis;
 • teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.

 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba turite klausimų, rašykite mums info@padangos1.lt

 

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Turite teisę sutikti ar nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome, susipažinti su asmens duomenimis ir kita papildoma informacija. Papildoma informacija apima informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Darydami prielaidą, kad kitų asmenų teisės ir laisvės nebus paveiktos, išsaugosime jūsų asmens duomenų kopiją.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Turite teisę patikslinti visus savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 3. Tam tikrais atvejais turite teisę ištrinti savo asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (I) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (II) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (c) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (d) asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, arba (e) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (I) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (II) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (III) pareikšti, vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus.
 4. Tam tikrais atvejais turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (a) jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (b) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau nenorite, kad jie būtų ištrinti; (c) kai asmens duomenų mums nebereikia tvarkyti, tačiau jums jų reikia teisėtiems reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, arba (d) nesutinkate, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau juos tvarkysime tik (I) su jūsų sutikimu; (II) pareikšdami, vykdydami ar gindami teisėtus reikalavimus; (III) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises; arba (IV) dėl svarbaus viešojo intereso.
 5. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus reikalavimus.
 6. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums su tuo nesutikus, sustabdysime jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
 7. Turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistikos tikslais. Jums su tuo nesutikus, sustabdysime jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu, nebent tvarkymas yra būtinas užduotims, atliekamoms viešojo intereso labui, atlikti.
 8. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
  1. a) jūsų sutikimas; arba
  2. b) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
 9. Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, www.ada.lt, ar kitai priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta.
 1. Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

 

***


KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

 

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

 

Trys slapukų valdymo būdai:

 • išoriniai šaltiniai (1);
 • naršyklės nustatymai (2);
 • mūsų interneto svetainės slapukai (3).


(1) Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai

Naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine. Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, susisiekite su mumis.


Leidžiame šioms patikimoms įmonėms, kurios laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos arba tyrimų paslaugoms teikti.

 • Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Jei nenorite, kad jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį. Daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą galite sužinoti spustelėję čia.
 • Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, naudojamės „Google Partners“ reklamos sistema. Tokiu būdu galime jums pateikti aktualius pasiūlymus. Galite pakeisti šiuos nustatymus čia. Norėdami daugiau sužinoti apie „Google“ reklamą ir jos privatumo politiką, spustelėkite čia.
 • Vykdydami tiesioginės rinkodaros veiklą, galime naudotis „Facebook“ reklamos platforma, kuri padeda mums nustatyti pirkėjų poreikius, remiantis slapukų surinkta informacija. Daugiau apie „Facebook“ privatumo politiką galite sužinoti spustelėję nuorodą.
 • Jei norite sužinoti daugiau apie šią privatumo politiką, spustelėkite čia. Turime teisę naudoti „Hot Jar“, kad galėtume optimizuoti klientų patirtį.


(2) Kaip galite valdyti slapukus?

Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“ ir „Safari“.

 

Atminkite, kad pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, negalėsite tinkamai naudotis mūsų interneto svetaine ir tam tikromis jos funkcijomis.


(3) Kokius slapukus naudojame?

Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai. Toliau aprašyta, kaip ir kodėl juos naudojame.


(1) Svetainės funkciniai slapukai – jie leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, „Įdėti į krepšelį“.

(2) Svetainės analitiniai slapukai – jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.

(3) Klientų parinktis įsimenantys slapukai – jums naršant ar perkant interneto svetainėje www.padangos1.lt, šie slapukai įsimins jūsų parinktis. Taip galime užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie jūsų poreikių.

(4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat apriboja reklamas, kad jas matytumėte tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

 

***


KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMĄ


Trečiųjų asmenų interneto svetainėsGalime bendradarbiauti su trečiaisias asmenimis, kurie dažniausiai vadinami paslaugų teikėjais, turinčiais leidimą patalpinti trečiųjų asmenų slapukus mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programėlėse ir kurie veiks su jūsų sutikimu. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau jus aptarnauti.

Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų asmenų slapukams taikoma trečiųjų asmenų privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

 

Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos skirtos asmenims, vyresniems nei 18 metų. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia arba aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba. 

Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

 

***

 

JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Periodiškai galime keisti pareiškimą apie privatumo apsaugą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

 

***


KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?


Mes visada norime susisiekti su savo klientais.

Jei:

 • Jūs turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų dėl šio pareiškimo apie privatumo apsaugą;
 • Jūs norite, kad nustotume naudoti jūsų asmens duomenis;
 • Jūs norite pasinaudoti kokiomis nors pareiškime apie privatumo apsaugą minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą, susisiekite su mumis.